Information
Dokument


Här hittar du samlade dokument om föreningen.


  • Årsredovisningar
  • Stadgar
  • Basordning
  • Trivselregler
  • Stämmoprotokoll
Felanmälan
AMW Fastighetsvård AB

Kontakt:

08-88 51 88, telefontid vardagar kl 7-9

a.m.w@telia.se


Om akut risk för skada på egendom föreligger, kontakta Jourmontör AB 08-657 77 00
För mäklare


Information för mäklare i samband med förmedling av bostadsrätter.

Förvaltning
Den tekniska förvaltningen utförs av AMW Fastighetsvård AB

Kontakt:

08-88 51 88, telefontid vardagar kl 7-9

a.m.w@telia.com


Den ekonomiska förvaltningen utförs av Bostadsförvaltning Sverige AB

Kontakt:

08-51 51 00 02

kundtjanst@bostadsforvaltning.se